Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.02.2016 r. wraz z projektami uchwał 7.01.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.02.2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2016 r., które odbędzie się o godz. 11.00 w Toruniu przy ul. Łaziennej 32. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – luty 2016
uchwały WZA – luty 2016
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – luty 2016