formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – luty 2016