Debiuty i emisje

Wypracowane kontakty oraz wiedza i doświadczenie na rynku kapitałowym osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorczych CDE S. A. umożliwiają aktywne uczestniczenie w pozyskiwaniu inwestorów oraz kapitału przy emisjach instrumentów finansowych, przede wszystkim emisji obligacji oraz emisjach prywatnych akcji.

Podstawowym obszarem działalności CDE S. A. w tej dziedzinie jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw z kapitalizacją nie przekraczającą 12 mln euro lub równowartości tej kwoty w polskiej walucie.