Debiuty i Emisje NC

CDE S.A. współpracując pośrednio i bezpośrednio z licencjonowanymi Autoryzowanymi Doradcami z ugruntowaną pozycją na rynku polskim jest znaczącym podmiotem na rynku, który to uczestniczył pośrednio i bezpośrednio w pozyskiwaniu finansowania szeregu przedsięwzięć związanych z rynkiem pierwotnym i wtórnym. W okresie 2010-2012 r.

CDE S.A. przeprowadziło skuteczny proces finansowania ponad dwudziestu projektów na kwotę przekraczającą 20 mln złotych. Spółka posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu kapitałów na emisje prywatne rynku pierwotnego, emisje na rynku wtórnym rynku New Connect