Emisje obligacji Catalyst

CDE S.A., we współpracy z Autoryzowanymi Doradcami rynku Catalyst uczestniczy w procesie pozyskiwania kapitałów spółkom publicznym i niepublicznym poprzez emisje obligacji , z docelowym ich notowaniem na rynku Catalyst GPW .

Spółka posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu kapitałów na emisje obligacji zero kuponowych i odsetkowych, emisji obligacji zamiennych na akcje.