Blog o copywritingu – z pasją o marketingu treści! 

kategoria:
Content marketing w praktyce

content marketing

Treści – dlaczego powinny być unikalne?

Oryginalny, niepowtarzalny content na stronie internetowej to jeden z podstawowych warunków, których trzeba przestrzegać podczas wypełniania witryny. Mimo że intuicyjnie każdy wie, że kopiowanie zawartości z innych źródeł jest niepoprawne i wbrew zasadom, nie wszyscy mają świadomość, z jakimi konsekwencjami wiąże się duplikowanie treści. Przeczytaj artykuł i poznaj skutki tego działania.

Prawo

Kwestią zdecydowanie podstawową są obowiązujące w Polsce przepisy prawne, które chronią własność intelektualną i zabraniają kopiowania cudzej twórczości, a za taką uznaje się także treść na stronie internetowej – niezależnie od jej walorów merytorycznych czy językowych. Cokolwiek napiszesz i opublikujesz, należy wyłącznie do Ciebie i nikt nie ma prawa sobie tego przywłaszczać poprzez umieszczanie na swojej stronie internetowej.

Kopiowanie contentu to po prostu kradzież własności intelektualnej wiążąca się z określonymi sankcjami prawnymi. Osoba lub podmiot, której treści zostały powielone, może domagać się zadośćuczynienia za poniesienie z tego tytułu szkody. W razie wykrycia duplikatu Twoich tekstów na innej stronie skontaktuj się z właścicielem i zażądaj usunięcia wskazanych materiałów, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych efektów, możesz wystąpić na drogę sądową.

Pozycjonowanie


O ile pod względem prawnym skopiowany content często nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami, ponieważ właściciel treści po prostu nie ma świadomości kradzieży i nie jest w stanie jej wykryć, o tyle przed konsekwencjami na polu SEO trudno uciec. Chodzi o to, że skopiowanie tekstu z innej strony i umieszczenie go na swojej jest bardzo źle postrzegane przez wyszukiwarki internetowe i może prowadzić do daleko idących skutków, włącznie z ograniczeniem widoczności, spadkami pozycji czy wreszcie usunięciem witryny z indeksu wyszukiwania.

copywriting
content marketing
marketing treści
Wizerunek

Zaufanie trudno zdobyć, ale bardzo łatwo je stracić, do czego może się przyczynić właśnie skopiowany content. Odwiedzanie witryn firm czy sklepów internetowych, na których znajdują się teksty widziane wcześniej przez użytkownika na innych stronach, nie wzbudza entuzjazmu klienta. Na tej podstawie widzi, że ma do czynienia z podmiotem, którego z jakichś względów nie stać na zajęcie się tak prostą kwestią, jak napisanie tekstu. W takim razie jak wywiąże się z innych obowiązków, dotyczących np. przesyłki czy realizacji zamówienia? Można mieć wątpliwości, czy zostanie to zrealizowane rzetelnie i odpowiedzialnie.

Unikalność w ramach tej samej witryny

Warto pamiętać, że negatywne skutki kopiowania contentu dotyczą powielania treści nie tylko z innych, ale również z własnych witryn. Dlatego pamiętaj, żeby raz opublikowane na danej podstronie teksty nie pojawiały się na żadnej innej, nawet jeśli należą do Ciebie, a ich powielenie nie wiąże się ze złamaniem obowiązujących przepisów regulujących prawo autorskie i własności intelektualnej. Negatywny wpływ skopiowanych treści na pozycjonowanie dotyczy bowiem również własnych tekstów, jeśli są wielokrotnie publikowane w różnych miejscach.