Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał 3.06.2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Pod Blankami 4/2, w Kancelarii Notarialnej Janiny Mietz. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia – czerwiec 2016
projekty uchwał – czerwiec 2016
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnica – czerwiec 2016