ESPI Raports

Data Numer Tytuł
9.01.2018 3/2018 Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
3.01.2018 2/2018 Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
3.01.2018 1/2018 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
29.12.2017 21/2017 Kierunkowe plany rozwoju Spółki
29.12.2017 20/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2018 r. wraz z projektami uchwał
28.12.2017 19/2017 Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
22.12.2017 18/2017 Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
20.12.2017 17/2017 Udzielenie pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem
1.08.2017 16/2017 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
4.07.2017 13/2017 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
30.06.2017 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2017 r. wraz z projektami uchwał
3.06.2017 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
19.05.2017 9/2017 Otrzymanie sprostowania korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
15.05.2017 8/2017 Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
24.03.2017 7/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA o co najmniej 1%
23.03.2017 6/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20.03.2017 5/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20.03.2017 4/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
17.03.2017 3/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
28.02.2017 2/2017 Korekta raportu 2/2017 – Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej
28.02.2017 2/2017 Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej
13.01.2017 1/2017 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej
1.07.2016 7/2016 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
3.06.2016 5/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
4.02.2016 4/2016 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
7.01.2016 2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał
8.12.2015 17/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej
8.12.2015 16/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia
26.11.2015 15/2015 Notification from a shareholder of exceeding the threshold of 75%
26.08.2015 14/2015 List of shareholders who attended the General Meeting and had at least 5% of votes
29.07.2015 13/2015 Convocation of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the CDE S.A. with Draft Resolutions
10.07.2015 12/2015 Notification of transactions on Company’s financial instruments of Supervisory Board Member
6.07.2015 11/2015 Notification from a shareholder of exceeding the threshold of 25%
6.07.2015 10/2015 Notification from a shareholder of descending below 5% threshold
30.06.2015 9/2015 List of shareholders who attended the General Meeting and had at least 5% of votes
19.06.2015 7/2015 Notification from a shareholder of exceeding the threshold of 33% and descending the threshold below 33%
11.06.2015 6/2015 Amendment to the agenda of the General Shareholders Meeting held on 29.06.2015
3.06.2015 5/2015 Convocation of the General Shareholders Meeting on 29th June 2015 with Draft Resolutions
3.06.2015 4/2015 Notification from a shareholder of descending below 5% threshold
16.02.2015 3/2015 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders over 33%
13.02.2015 2/2015 Notification of transactions on Company’s financial instruments of Supervisory Board Member
14.01.2015 1/2015 Notification of transactions on Company’s financial instruments of Supervisory Board Member
19.12.2014 13/2014 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
12.12.2014 12/2014 KNF Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
27.11.2014 11/2014 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
19.11.2014 10/2014 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
19.11.2014 9/2014 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
19.11.2014 8/2014 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
19.11.2014 7/2014 Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
4.10.2014 6/2014/KNF Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
30.06.2014 5/2014/KNF List of shareholders who attended the General Meeting and had at least 5% of votes
4.06.2014 3/2014/KNF Convocation of the General Shareholders Meeting on 30th June 2014 with Draft Resolutions
22.05.2014 2/2014/KNF Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
12.04.2014 1/2014/KNF Revision of the current report No. 1/2014/KNF – Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
12.04.2014 1/2014/KNF Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of CDE S.A. Shareholders
28.10.2013 4/2013/KNF Notification of change in shareholding of total number of votes at the General Meeting of Shareholders
27.06.2013 3/2013/KNF List of shareholders who attended the General Meeting and had at least 5% of votes
24.05.2013 2/2013/KNF Convocation of the General Shareholders Meeting on 21st June 2013 with Draft Resolutions
7.03.2013 1/2013/KNF Accession to the ESPI system