ESPI Raports

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2018 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 20/2017
Data dodadnia: 29.12.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 stycznia 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_styczen_2018
projekty_uchwal_na_walne_zgromadzenie_-_styczen_2018
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA
Proponowane_zmiany_tresci_Statutu_Spolki_Athos_Venture_Capital_SA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu