Anioły biznesu

Anioł biznesu osoba zamożna, przedsiębiorca, który wspiera swoim kapitałem i doświadczeniem innowacyjne, wybrane pomysły w ich początkowej fazie działalności w zamian za udziały.

CDE S.A. wspiera polski biznes poprzez kontakty i relacje gospodarcze jakie posiada z zamożnymi Polakami i obywatelami innych narodowości, którzy nie bojąc się ryzyka dofinansowują bezzwrotnie młode talenty w zamian za udziały w ich przedsięwzięciach.

Jeżeli szukasz ciekawych projektów jako Anioł biznesu, bądź sam tworzysz innowacyjny biznes zapraszamy do współpracy.