Emisje

CDE S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług na rynku kapitałowym. Podstawowa działalność Spółki ukierunkowana jest na pośrednictwo finansowe związane z rynkiem papierów wartościowych, oraz jego rozwojem poprzez wspieranie nowych inwestycji zarówno na rynku pierwotnym , jak i wtórnym.

CDE S.A. skupiło się na pozyskiwaniu środków w trzech obszarach tematycznych:

  • spółki we wczesnym stadium rozwoju
  • rynek pierwotny i wtórny New Connect
  • rynek obligacyjny ( Catalyst)

CDE S.A. współpracując pośrednio i bezpośrednio z licencjonowanymi Autoryzowanymi Doradcami z ugruntowaną pozycją na rynku polskim jest znaczącym podmiotem na rynku, który to uczestniczył pośrednio i bezpośrednio w pozyskiwaniu finansowania szeregu przedsięwzięć związanych z rynkiem pierwotnym i wtórnym. W okresie 2010-2012 CDES.A. przeprowadziło skuteczny proces finansowania ponad dwudziestu projektów na kwotę przekraczającą 20 mln złotych.

Spółka posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu kapitałów na emisje prywatne rynku pierwotnego, emisje na rynku wtórnym, emisje obligacji zero kuponowych i odsetkowych, emisji obligacji zamiennych na akcje. Jednocześnie CDES.A. wspiera nowe myśli technologiczne we wczesnym stadium rozwoju poprzez pozyskiwanie finansowania na emisje PRE IPO.

Poprzez budowanie stałej bazy klientów spółka segmentuje poszczególne inwestycje i kieruje do wybiórczej grupy klienta ze wskazanymi preferencjami oraz oszacowanym ryzykiem inwestycyjnym.

CDE S.A. posiada stałych kontrahentów, którzy wspierają swoją bazą klientów w procesie budowania księgi popytu.

Sukcesywnie rozwijana jest baza klientów i kontrahentów.