Fuzje i przejęcia

W obszarze przedmiotu działalności CDE S. A. znajdują się również usługi związane z wyceną przedsiębiorstw.

W gospodarce rynkowej  udziały w przedsiębiorstwach a często całe przedsiębiorstwa są przedmiotem transakcji i mogą być traktowane jako specyficzny rodzaj towaru. Wycen przedsiębiorstw dokonuje się nie tylko na potrzeby kupna, sprzedaży lecz także w wielu innych sytuacjach: fuzje i przejęcia, podwyższenie kapitału, upublicznienie spółki, wniesienie w formie aportu, podział czy likwidacja, a także na potrzeby sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. CDE S. A. w latach 2011 – 2012 przeprowadził wycenę spółek, które stały się przedmiotem fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym, do spółek tych zaliczyć należy:  Kinomaniak S.A., Internet Works S.A., Apollo Capital S.A. (wcześniej Guardier S.A.), STOCKinfo S.A.