Inwestycje w Innowacje

CDE S.A. w swojej strategii opartej na dywersyfikacji ryzyka, polegającej na inwestowaniu nadwyżek finansowych w nowe dziedziny naukowe skupiła się w dwóch obszarach tematycznych.

I Inwestycje w odnawialne źródła energii
II Inwestycje w nowe technologie w obszarze IT

I Odnawialne źródła energii (OZE)

I Odnawialne źródła energii (OZE) w ostatnim okresie coraz częściej mają zastosowanie i są eksploatowane.
Główną powodem tej rosnącej popularności jest neutralny wpływ OZE dla środowiska , oraz ich niewyczerpywalność. Cechy te odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu, i których światowe zasoby prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Ocenia się, że najdłużej, bo jeszcze przez prawie 220 lat, będzie można korzystać ze złóż węgla, o wiele krócej – ponad 60 lat – trwać będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś 30-40 lat. Perspektywa wyczerpania się wszystkich tych surowców, jak również szkody, powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie, sprawiają, że ludzie już
teraz poszukują alternatyw.

Odnawialne źródła energii możemy skategoriować w 5 podobszarach:

 • Energia Geotermalna
 • Energia Biomasy
 • Energia wiatru
 • Energia słoneczna
 • Energia wody

CDE S.A. rozpoczęła proces budowania relacji z firmami i instytucjami powiązanymi z tą tematyką
W chwili obecnej bezpośrednio jesteśmy zaangażowani doradczo i kapitałowo w spółkę INVENTI S.A. notowana na rynku NC. IVENTI S.A. jest spółką działającą na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.

INVENTI S.A. świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. Działa głównie w północnej Polsce.

II Nowe technologie w sektorze IT

CDE S.A. prowadzi szeroko rozumiane inwestycje kapitałowe oraz usługi doradcze dla tej branży. CDE S.A. jest znaczącym akcjonariuszem firmy WEEDO S.A. WEEDO jest developerem aplikacji mobilnych, tworzy aplikacje mobilne wraz z oprogramowaniem serwerów dedykowanych dla tych aplikacji oraz CMS do zarządzania treścią.
Weedo:

 • posiada zespół doświadczonych, kreatywnych i ambitnych programistów oraz grafików specjalizujacych się w tworzeniu aplikacji mobilnych
 •  jest notowane na rynku NewConnect.
 • zapewnia 4 letni okres pomocy technicznej oraz prace utrzymaniowe po wdrożeniu aplikacji
 • zapewnia proces projektowania, produkcji, testowania i dystrybucji aplikacji mobilnych
 • wykonuje projekty na platformy iOS oraz Android w wersji dla smartfonów oraz tabletów
 • posiada doświadczenie przy tworzeniu skomplikowanych systemów serwer-aplikacja mob

CDE S.A. pośrednio uczestniczyło w procesie wprowadzenia spółki MGM System na rynek NC.
Jest mniejszościowym akcjonariuszem spółki MGM Systems S.A. Doradza w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego obejmującym m.in. środowisko IT. Firma wspiera przedsiębiorstwa w obszarze finansów, procesów produkcyjnych, logistyki oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W 2011 roku spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 3,5 mln zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 0,31 mln zł

CDE S.A. pośrednio uczestniczy w procesie wprowadzania spółki Netwise S.A.
Netwise Spółka Akcyjna jest firmą konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań klasy CRM / CEM i systemów wspierających biznes zgodnie z ideą xRM. Świadczymy pełen wachlarz usług od wsparcia konsultingowego (wizja strategii CRM, analiza biznesowa) przez wdrożenia systemów CRM aż po hosting rozwiązań (modele Software-as-a-Service, Private Cloud) i wsparcie infrastruktury IT (zarządzanie serwerami i systemami Line-of-Business). Netwise S.A. opiera się głównie o technologie Microsoft, w szczególności Microsoft Dynamics CRM, Exchange Server, BizTalk i Microsoft Office SharePoint Server. W oparciu o te platformy budujemy zintegrowane rozwiązania, które pomagają naszym Klientom doskonale zorganizować pracę i oprzeć kontakty z klientami o właściwe relacje Netwise S.A. po raz trzeci z rzędu został uhonorowany tytułem Partnera Roku 2012 w zakresie Dynamics CRM. Nagroda została przyznana przez przedstawicieli Microsoft podczas corocznej konferencji Microsoft Strategy Partner Conference. W tym roku kryteria do uzyskania nagrody i tytułu Partnera Roku były jeszcze bardziej wyśrubowane niż w latach poprzednich. Tym większym sukcesem jest ta nagroda w roku 2012. Netwise po raz kolejny potwierdził swoją pozycję na rynku wdrożeń systemów CRM opartych o technologie Microsoft.