Pozyskiwanie kapitału

CDE S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług na rynku kapitałowym. Podstawowa działalność Spółki ukierunkowana jest na pośrednictwo finansowe związane z rynkiem papierów wartościowych.

Bazując na szerokich relacjach gospodarczych z instytucjami finansowymi lokującymi nadwyżki kapitałowe w inwestycje rokujące na ponadprzeciętne stopy zwrotu, oraz klientami indywidualnymi CDE S.A. pozyskuje kapitał zarówno dla małego biznesu we wczesnym stadium rozwoju , jak i już dla przedsiębiorstw posiadających ugruntowaną pozycję na rynku, a które dynamicznie prowadzą nowe inwestycje.

W swojej historii CDE S.A. uczestniczyło w dofinansowaniu kilkudziesięciu podmiotów notowanych na GPW.

Zapraszamy do współpracy z CDE S.A. przedsiębiorstwa i indywidualnych inwestorów , którzy wspierają polski biznes.