Porady dla Inwestorów

CDE S.A, poprzez własny dział prawny, dział analityczny oraz we współpracy z SSI dba o interesy, swoich klientów tak aby zapewnić im bezpieczeństwo inwestowania na rynku, ograniczając do minimum ryzyko inwestycyjne.

Analizujemy potencjalne inwestycje, wystawiamy na temat emitenta własne opinie.

Interweniujemy w sytuacji łamania przepisów KSH, regulaminu giełdy, oraz przy zaistnieniu nadużyć finansowych emitentów.

Zachęcamy do współpracy z naszą korporacją