Autoryzowany Doradca

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka nie ma obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy.