Raporty EBI- bieżące

Wybierz typ raportów: bieżące okresowe wszystkie
Data Numer Tytuł
9.01.2018 2/2018 Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.
3.01.2018 1/2018 Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ
26.07.2017 8/2017 Brak podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lipca 2017 r.
30.06.2017 7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2017 r. wraz z projektami uchwał
30.06.2017 6/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 r.
3.06.2017 5/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r. wraz z projektami uchwał
30.01.2017 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
22.11.2016 21/2016 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.
18.11.2016 20/2016 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2.08.2016 17/2016 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
28.07.2016 16/2016 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
1.07.2016 15/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r.
3.06.2016 14/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał
16.05.2016 11/2016 Rejestracja zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki
1.04.2016 10/2016 Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
1.04.2016 9/2016 Korekta raportu nr 23/2015 – zbycie aktywów o istotnej wartości
1.04.2016 8/2016 Korekta raportu nr 5/2015 – zbycie aktywów o istotnej wartości
1.04.2016 7/2016 Korekta raportu nr 9/2014 – zawarcie istotnej umowy
4.02.2016 5/2016 Informacja o dokonanych zmianach treści Statutu Spółki podjętych na NWZ z dnia 03.02.2016 r.
4.02.2016 4/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lutego 2016 r.
12.01.2016 3/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
7.01.2016 2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.02.2016 r. wraz z projektami uchwał
4.01.2016 1/2016 Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2016 r.
28.12.2015 44/2015 Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.
8.12.2015 43/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał
6.12.2015 42/2015 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G
2.12.2015 41/2015 Zakończenie projektu objętego dofinansowaniem
26.11.2015 40/2015 Zmiana skróconej nazwy Spółki i oznaczenia w notowaniach akcji
20.11.2015 39/2015 Rejestracja zmian Statutu Spółki – zmiana firmy i podwyższenie kapitału zakładowego
31.10.2015 37/2015 Zmiana Animatora Rynku
22.10.2015 36/2015 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
9.10.2015 35/2015 Przedterminowy wykup Obligacji serii A
6.10.2015 34/2015 Przydział akcji serii G i informacje podsumowujące subskrypcję
23.09.2015 33/2015 Rozwiązanie istotnej umowy
8.09.2015 32/2015 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
8.09.2015 31/2015 Harmonogram emisji akcji serii G z prawem poboru
3.09.2015 30/2015 Życiorysy członków Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu
1.09.2015 29/2015 Powołanie Członka Zarządu Spółki
26.08.2015 28/2015 Zmiana treści Statutu Spółki
26.08.2015 27/2015 Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej
26.08.2015 26/2015 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2015 r.
13.08.2015 24/2015 Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
13.08.2015 23/2015 Zbycie aktywów o istotnej wartości
29.07.2015 22/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał
27.07.2015 21/2015 Komunikat o rejestracji w KDPW jpp akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
10.07.2015 20/2015 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych
3.07.2015 19/2015 Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015r.
30.06.2015 18/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r.
11.06.2015 17/2015 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015 r.
3.06.2015 16/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
19.05.2015 14/2015 Nabycie aktywów o istotnej wartości
19.05.2015 13/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F
12.05.2015 11/2015 Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F
22.04.2015 10/2015 Rozwiązanie istotnej umowy
17.04.2015 9/2015 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14.04.2015 8/2015 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
13.04.2015 7/2015 Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
26.03.2015 6/2015 Zbycie aktywów o istotnej wartości
25.03.2015 5/2015 Zbycie aktywów o istotnej wartości
10.03.2015 4/2015 Nabycie aktywów o istotnej wartości
14.01.2015 2/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
9.01.2015 1/2015 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22.12.2014 36/2014 Rozszerzenie strategii inwestycyjnej spółki
12.12.2014 35/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
28.11.2014 34/2014 Rozwiązanie istotnej umowy
28.11.2014 33/2014 Realizacja istotnej umowy
20.11.2014 32/2014 Podsumowanie subskrypcji akcji serii F
14.11.2014 31/2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu
13.11.2014 30/2014 Zawarcie istotnej umowy
6.11.2014 29/2014 Zawarcie istotnej umowy
28.10.2014 27/2014 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
24.10.2014 26/2014 Realizacja postanowień z listu intencyjnego
14.10.2014 25/2014 Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A
8.10.2014 24/2014 Zawarcie listu intencyjnego
4.10.2014 23/2014 Rezygnacja Członka Zarządu
3.10.2014 22/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.10.2014 21/2014 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
3.10.2014 20/2014 Odwołanie prokurenta Spółki
2.09.2014 19/2014 Powołanie prokurenta
12.08.2014 17/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki CDE S.A.
30.06.2014 16/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
30.06.2014 15/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.
30.06.2014 14/2014 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
4.06.2014 13/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. wraz z projektami uchwał
12.04.2014 10/2014 Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
8.04.2014 9/2014 Zawarcie istotnej umowy
1.04.2014 8/2014 Emisja Obligacji serii A
29.03.2014 7/2014 Informacja o przedterminowej spłacie kapitału obcego
26.03.2014 6/2014 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22.03.2014 5/2014 Zawarcie istotnej umowy
20.03.2014 4/2014 KOREKTA raportu nr 3/2014 – Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
13.03.2014 3/2014 Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
20.01.2014 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
20.12.2013 26/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2.12.2013 25/2013 Objęcie akcji w ramach umowy inwestycyjnej
26.10.2013 23/2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
25.10.2013 22/2013 Zawarcie istotnej umowy
25.10.2013 21/2013 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
21.10.2013 20/2013 Zawarcie umowy o dofinansowanie
19.10.2013 19/2013 Zawarcie istotnej umowy
30.08.2013 18/2013 Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie
23.06.2013 16/2013 Korekta raportu bieżącego nr 14/2013
22.06.2013 15/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
22.06.2013 14/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 r.
24.05.2013 13/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał
14.05.2013 10/2013 Informacja o zamknięciu pozycji inwestycyjnej
10.05.2013 9/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
23.04.2013 8/2013 Zawarcie istotnej umowy
15.04.2013 7/2013 Rejestracja spółki zależnej
29.03.2013 6/2013 Zawarcie umów o ograniczenie zbywalności akcji emitenta
25.03.2013 5/2013 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
22.03.2013 4/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E
15.03.2013 3/2012 Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii B, C, D i E
28.02.2013 2/2013 Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
28.02.2013 1/2013 Uzyskanie dostępu do systemu EBI