Raporty EBI

Brak podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lipca 2017 r.

Numer raportu: 8/2017
Data dodadnia: 26.07.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. wskazuje, że NWZA zwołane na dzień 26 lipca 2017 r. odbyło się, ale z uwagi, że żaden uprawniony akcjonariusz się nie stawił nie zostały podjęte żadne uchwały.
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje protokół NWZA.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
NWZA_Athos_Venture_Capital_SA_26.07.2017-0

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu