Raporty EBI

Informacja o dokonanych zmianach treści Statutu Spółki podjętych na NWZ z dnia 03.02.2016 r.

Numer raportu: 5/2016
Data dodadnia: 4.02.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 lutego 2016 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje treść Statutu w nowym brzmieniu oraz wyliczenie treści zmian Statutu podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 3 lutego 2016 r.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Spółki – uwzlędniający zmiany z 3.02.16
wskazanie treści zmian Statutu podjętych przez NWZ 3.02.16

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu