Raporty EBI

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Numer raportu: 10/2016
Data dodadnia: 1.04.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy terminów publikacji korekt raportów bieżących nr 9/2014, 5/2015 oraz 23/2015, w których Spółka informowała o nabyciu i zbyciu aktywów o istotnej wartości.
Zarząd Spółki informuje, że przekazane korekty raportów wynikają ze zmiany polityki raportowania poprzez zwiększenie ich jakości, w szczególności poprzez zawieranie większej ilości informacji, tak aby umożliwić inwestorom pełną ocenę wpływu danej transakcji na sytuację finansową oraz majątkową Spółki.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu