Raporty EBI

Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.

Numer raportu: 44/2015
Data dodadnia: 28.12.2015

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A., w związku z zauważonym błędem rachunkowym w podliczeniu oddanych głosów za uchwałą nr 22, w załączeniu przekazuje poprawiony protokół tego Zgromadzenia.
Błąd rachunkowy dotyczył liczby oddanych głosów „za” uchwałą nr 22, mianowicie w protokole zostało wskazane, że oddanych zostało z 1.290.000 akcji 2.290.000 głosów „za” oraz 220.000 głosów „wstrzymujących się”. Prawidłowa liczba oddanych głosów „za” wynosiła 2.070.000, co zostało uwzględnione w załączonym do niniejszego raportu poprawionym protokole walnego zgromadzenia.
Zarząd Spółki wskazuje, że w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 30.06.2015 r. wskazana została prawidłowa liczba oddanych głosów, natomiast błąd rachunkowy pojawił się dopiero w korekcie protokołu przekazanej raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 3.07.2015 r.
Błąd rachunkowy nie miał wpływu na ważność i skuteczność podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
akt-notarialny-rep.-6608.2015
akt-notarialny-rep.-2960.2015-2

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu