Raporty EBI

Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015r.

Numer raportu: 19/2015
Data dodadnia: 3.07.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., w związku z zauważonymi oczywistymi omyłkami pisarskimi, w załączeniu przekazuje protokół notarialny zawierający sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich zawartych w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r. (przekazanym raportem bieżącym EBI z dnia 30.06.2015 r. nr 18/2015) oraz poprawny protokół tego Zgromadzenia. Protokół notarialny z dnia 3 lipca 2015 r. wskazuje jakie oczywiste omyłki pisarskie zostały zawarte w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Oczywiste omyłki pisarskie dotyczyły dat zawarcia poszczególnych uchwał, natomiast treść merytoryczna uchwał nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
akt.not.2960-2015-wza rozmiar: 1656.4 kB
akt.not-3119-2015-korekty-03.07.2015 rozmiar: 180.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu