Raporty EBI

Korekta raportu bieżącego nr 14/2013

Numer raportu: 16/2013
Data dodadnia: 23.06.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. niniejszym koryguje raport bieżący nr 14/2013, w którym pominięto wskazanie podstawy prawnej. Raport nie ulega zmianie, a poniżej przekazuje pełną skorygowaną treść raportu.

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

Załączniki