Raporty EBI

Korekta raportu nr 5/2015 – zbycie aktywów o istotnej wartości

Numer raportu: 8/2016
Data dodadnia: 1.04.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 5/2015 z dnia 25.03.2015 r.
Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia tak aby przedstawione zdarzenie gospodarcze zostało opisane w sposób bardziej rzetelny i kompletny. O zmianie sposobu raportowania Spółka wskazała w raporcie bieżącym nr 7/2016.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu