Raporty EBI

Korekta raportu nr 9/2014 – zawarcie istotnej umowy

Numer raportu: 7/2016
Data dodadnia: 1.04.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (dalej: Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 08.04.2014 r.
Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga uzupełnienia tak aby przedstawione zdarzenie gospodarcze zostało opisane w sposób bardziej rzetelny i kompletny. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że podjął działania mające na celu zmianę jakości raportowania, w szczególności poprzez zawieranie większej ilości informacji podawanych w raportach, tak aby umożliwić inwestorom pełną ocenę wpływu danej transakcji na sytuację finansową oraz majątkową Spółki.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu