Raporty EBI

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

Numer raportu: 22/2016
Data dodadnia: 7.12.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż podjął decyzję o korekcie raportu okresowego za I kwartał 2016 roku, w związku z nieprawidłowym zapisem dotyczącym wielkości pozyskanych środków w ramach emisji akcji serii G. Poniżej zmiany, jakie zostały dokonane w treści raportu.
Było, strona 8, przedostatni akapit pkt III:
„(…)
Kwota ta uległa zwiększeniu przede wszystkim w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, w wyniku której Emitent pozyskał ponad 10 mln zł.
(…)”

Jest, strona 8, przedostatni akapit pkt III:
„(…)
Kwota ta uległa zwiększeniu przede wszystkim w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, w wyniku której Emitent pozyskał 9.758.715,70 zł. Łączne koszty przeprowadzenia emisji akcji serii G wyniosły ok. 84.000,00 zł.
(…)”

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
avc-raport-okresowy-1q2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu