Raporty EBI

Odwołanie i powołanie składu Rady Nadzorczej

Numer raportu: 27/2015
Data dodadnia: 26.08.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Agnieszki Dagiel, Pani Pauliny Anetę Kosakowskiej, Pana Cezarego Jasińskiego, Pana Macieja Leżucha i Pana Michała Jurę.
Jednocześnie NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Pani Barbara Joanna Wiaderek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Pani Anna Trocka – członek Rady Nadzorczej
Pan Krystian Andrzej Fuja – członek Rady Nadzorczej,
Pan Przemysław Romanowicz – członek Rady Nadzorczej,
Pan Aleksander Szalecki – członek Rady Nadzorczej,
Pan Piotr Mikołajczyk – członek Rady Nadzorczej.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca każdego z powołanych członków Rady Nadzorczej zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu