Raporty EBI

Odwołanie prokurenta Spółki

Numer raportu: 20/2014
Data dodadnia: 3.10.2014

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu wczorajszym została podjęta przez Wiceprezesa Zarządu uchwała o odwołaniu prokurenta Spółki – Pana Pawła Jankowskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu