Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 22/2015
Data dodadnia: 29.07.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2015r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ul. Łazienna 32, 87-100 Toruń. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -“Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
ogłoszenie o nwz- 2015.08.-CDE
projekty uchwał NWZ 08.2015
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 25.08.2015
infomacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
pełnomocnictwo osoby fizyczne
pełnomocnictwo osoby prawne

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu