Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.02.2016 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 2/2016
Data dodadnia: 7.01.2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Toruniu przy ul. Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – luty 2016
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – luty 2016
uchwały WZA – luty 2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu