Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.01.2016 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 43/2015
Data dodadnia: 8.12.2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w Toruniu przy ul. Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

wholesale nike authentic jerseysPodstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – styczeń 2016
uchwały WZA – styczeń 2016
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – styczeń 2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu