Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2017 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 7/2017
Data dodadnia: 30.06.2017

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, w Kancelarii Notarialnej Ewy Opara. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
projekty-uchwal-lipiec-2017
ogloszenie-o-nwza-lipiec-2017
formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnica-lipiec-2017
proponowane-zmiany-tresci-statutu-spolki-avc-lipiec-2017

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu