Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 13/2013
Data dodadnia: 24.05.2013

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w Toruniu, przy ul. Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

Załączniki