Raporty EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2017
Data dodadnia: 3.06.2017

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, w Kancelarii Notarialnej Ewy Opara. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
projekty-uchwal-czerwiec-2017
ogloszenie-o-zwolaniu-walnego-zgromadzenia-czerwiec-2017
formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnica-czerwiec-2017
proponowane-zmiany-tresci-statutu-spolki-avc-czerwiec-2017

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu