Raporty EBI

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A

Numer raportu: 7/2015
Data dodadnia: 13.04.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2014 (z dnia 1 kwietnia 2014 r.) oraz nr 10/2014 (z dnia 12 kwietnia 2014 r.), informuje, że w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) zakończył się kolejny okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. W związku z tym w dniu 13 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii A.
Wypłata odsetek została dokonana przez Emitenta poprzez uznanie rachunków pieniężnych Obligatariuszy.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu