Raporty EBI

Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii A

Numer raportu: 25/2014
Data dodadnia: 14.10.2014

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 11 października 2014 r. (sobota) zakończył się pierwszy okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii A. W związku z tym w dniu 13 października 2014 roku (poniedziałek) Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii A.
Wypłata odsetek została dokonana bezpośrednio przez Emitenta poprzez uznanie rachunków pieniężnych Obligatariuszy.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu