Raporty EBI

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.

Numer raportu: 21/2016
Data dodadnia: 22.11.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. informuje, że dnia 21 listopada 2016 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy w zakresie wprowadzenia emisji akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu