Raporty EBI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 9/2015
Data dodadnia: 17.04.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”) informuje o zawarciu umowy ze spółką IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o. o., której przedmiotem jest pełnienie przez IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o. o. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect) dla Spółki na potrzeby wprowadzenia 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect.
Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony do dnia wprowadzenia akcji Spółki do ASO, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2015 r.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu