Raporty EBI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer raportu: 1/2015
Data dodadnia: 9.01.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (“Spółka”) informuje o podpisaniu umowy z spółką INC S.A., której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect) dla Spółki na potrzeby wprowadzenia 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, że przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony, niezbędny do wykonywania prac.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu