Raporty EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Numer raportu: 26/2013
Data dodadnia: 20.12.2013

W dniu 19 grudnia 2013 r. Pani Alina Przyborowska-Bednarowicz, w wykonaniu uprawnienia przyznanego w § 9 ust. 9 Statutu Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, powołała do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu Pana Michała Jura.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu