Raporty EBI

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Numer raportu: 29/2015
Data dodadnia: 1.09.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która podjęła uchwałę o wyborze Pana Bogumiła Siwczuk na Członka Zarządu Emitenta. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca Członka Zarządu zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu