Raporty EBI

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Numer raportu: 17/2016
Data dodadnia: 2.08.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która podjęła m.in. uchwałę o powołaniu Pana Cezarego Jasińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Emitent w załączeniu przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
informacja-zgodnie-z-regulaminem-aso-cj

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu