Raporty EBI

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Numer raportu: 21/2014
Data dodadnia: 3.10.2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, które Uchwałą nr 8/2014 postanowiło o powołaniu Pana Pawła Jankowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca Pawła Jankowskiego została przekazana raportem bieżącym nr 19/2014 (powołanie prokurenta) w związku z tym Spółka nie przekazuje tej informacji ponownie.

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu