Raporty EBI

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Numer raportu: 21/2013
Data dodadnia: 25.10.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 października 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 11/2013 Pana Pawła Dagiela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

Załączniki:

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu_PD