Raporty EBI

Przedterminowy wykup Obligacji serii A

Numer raportu: 35/2015
Data dodadnia: 9.10.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 października 2015 roku dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji serii A, zgodnie z pkt 15.3 Warunków Emisji Obligacji serii A.
Obligacje serii A planowo miały zostać wykupione w dniu 11.04.2016 r., jednakże aktualna sytuacja finansowa Emitenta oraz Warunki Emisji pozwoliły mu na dokonanie przedterminowego ich wykupu.
Emisja obejmowała 380 Obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 380.000,00 zł.
O emisji Obligacji serii A Emitent informował raportami bieżącymi nr 8/2014 z dnia 01.04.2014 r. oraz nr 10/2014 z 12.04.2014 r.
Z chwilą wykupu Obligacje serii A uległy umorzeniu.
cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu