Raporty EBI

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 32/2015
Data dodadnia: 8.09.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 8 września 2015 r. na stronie internetowej Emitenta:
www.cdesa.pl

cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys

zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii G Spółki.
Harmonogram emisji został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 8 września 2015 r.
Oferta publiczna akcji serii G Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii G, ich ofercie i Emitencie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu