Raporty EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Numer raportu: 6/2016
Data dodadnia: 15.02.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
AVC_Raport okresowy 4Q2015

Osoby reprezentujące spółkę: