Raporty EBI

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Numer raportu: 12/2016
Data dodadnia: 16.05.2016

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za I kwartał 2016 r. (okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
avc-raport-okresowy-1q2016-1

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu