Raporty EBI

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Numer raportu: 3/2017
Data dodadnia: 15.05.2017

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za I kwartał 2017 r. (okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 r.)

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
AVC_Raport_okresowy_1Q2017-0

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu