Raporty EBI

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

Numer raportu: 18/2014
Data dodadnia: 13.08.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu